Sözlükte "yağ yakmak" ne demek?

1. Tavada yağı çok ısıtmak.
2. Dalkavukluk etmekyağ yakmak

Yağ yakmak kelimesinin ingilizcesi

v. flatter